naar het TransVer.net startscherm
      donderdag, 03 december 2020


  naar de hoofdpagina
    ©  2020 TransVer.net              Nederland

 TransVer Internet Services

 

 Bouw en beheer van websites

 vorige pagina

  Wat betreft uw website . . . . .

 • uw website vertaald . . . . .

 • Websites kunnen grofweg worden onderverdeeld in:

  1. Informatieve websites, waar gebruikers heen gaan om bepaalde informatie te vinden of
  te verspreiden.
  Te denken valt aan sites van ministeries en de belastingdienst plus het scala aan nieuws-sites.


  2. Entertainment websites, waar gebruikers heengaan om zich te vermaken.
  Voorbeelden: sites voor spelletjes, muziek en video´s.


  3. Taakgerichte websites, waar gebruikers heen gaan om een bepaalde taak te verrichten.
  Voorbeelden: webwinkel-sites en sites voor het opgeven van meterstanden.

 • De meeste websites zijn een mengeling van bovengenoemde soorten, maar in de meeste
  gevallen is één doel toch belangrijker dan de overigen.
  Daarnaast vraagt elke individuele website om een individuele benadering.

 • Het is uiterst belangrijk om vooraf een degelijk inzicht te hebben in doel en
  doelgroep van de te ontwikkelen website
  .

  Het hoofddoel van een website is het duidelijk overbrengen van een boodschap.

  Ontwerpen kunnen variëren van eenvoudige ’visitekaartjes’-sites, met daarop de
  uitnodiging om telefonisch dan wel via email in contact te treden met de eigenaar(s) van de
  site, tot aan uitgebreide dynamische sites waar rechtstreeks gebruik gemaakt kan worden van
  de daar aangeboden diensten en producten.

 • Tijdens ontwerp en bouw is ook de manier waarop de doelgroep de site zal gaan benaderen een belangrijk punt.
  Richt u zich daarbij op de mobiele gebruiker, of meer op de ´traditionele´, of op beide?

  Denk daarbij aan benadering via smartphones, tablet-computers, pc´s en laptops.


 • Het opstellen van de content, de eigenlijke tekstinhoud van de site, dient ook zeer doordacht te gebeuren.
  Een goede content bevordert een goede klassering bij de verschillende grote zoekmachines zoals Google, Bing en Yahoo!.

 • TransVer richt zich met name op het ontwikkelen en beheren van websites voor kleinere bedrijven en instellingen.
  Pas na honderd procent duidelijkheid en overeenstemming over het ontwerp en de opzet van de te bouwen website wordt deze vervolgens door ons voor een vaste, vooraf afgesproken, prijs gebouwd.

 • Hoewel er tijdens de ontwikkeling al wordt getest, volgt erna een uitgebreide testperiode,
  vóordat de nieuw ontwikkelde site wordt ´losgelaten´ op het internet.
  Alle mogelijke foutsituaties passeren hierbij de revue.

 • Tijdens deze periode testen wij uw (nieuwe) website in de gangbare versies van de browsers
  Internet Explorer (IE), Firefox, Chrome, Opera en Safari.
  Tevens wordt de nieuwe site op meerdere mobiele browsers getest.
  Na accoordbevinding wordt uw site vervolgens in produktie gebracht.

 • Na afloop van de garantieperiode verzorgen wij ook graag het eventuele onderhoud en verdere uitbreidingen aan uw site.

 • Ook als uw huidige website een face-lift nodig heeft of wanneer u gebruik wilt kunnen maken van nieuwere technieken en mogelijkheden voor uw site zijn wij u graag van dienst.

  Bijvoorbeeld om uw bestaande website optimaal aan te passen voor de verscheidenheid aan mobiele apparatuur.

 • Het kan ook interessant zijn een Engelstalige versie van uw website te introduceren om daarmee uw doelgroep aanzienlijk te vergroten.
  Ook voor het vertalen van uw bestaande site plus de daarbij horende extra werkzaamheden kunt u bij ons terecht.

  Met name voor Bed&Breakfast-huizen, hotels en pensions, alsmede voor overige op toerisme gerichte gelegenheden kan dit een zeer interessante optie zijn.
  Tevens bieden wij voor B&B´s en hotels online beschikbaarheidskalenders aan, met behulp waarvan potentiële klanten met eén druk op de knop de beschikbaarheid van vrije kamers op de door hen gewenste datums kunnen checken, terwijl het tegelijkertijd voor u als eigenaar/beheerder een handig controlemiddel vormt.
  Deze beschikbaarheidskalender voor uw site kunt u volledig door TransVer laten verzorgen en onderhouden.


 • Zorg er voor dat uw zaak en website zijn te vinden op de zogenaamde social media sites.
  Middels deze sites kunt u bijvoorbeeld uw laatste nieuws en aanbiedingen publiceren en kunnen uw klanten hun bevindingen kwijt.

 • Wij kunnen zorg dragen voor de introductie van uw zaak en uw website op sites als Twitter, voor blogging doeleinden, en op sociale netwerksites Facebook en het meer zakelijk gerichte LinkedIn.

 • Tevens kunnen wij daarbij de domeinregistratie en webhosting voor uw site verzorgen.
  U kunt uw site bij ons onderbrengen in éen of meerdere van domeinen als:
  .nl, .be, .eu, .com, .net, .org, .online en .store.
  De jaarlijkse kosten voor webhosting bedragen 48 euro (slechts 4 euro per maand!)
  Domeinregistratie houdt in dat wij de unieke naam voor uw nieuwe website voor u aanvragen en vastleggen.
  Onder webhosting wordt verstaan het ´in de lucht´ brengen én houden van uw site bij een zogeheten internet service provider (ISP).


 • Belangstelling?
  Neem vrijblijvend contact op via deze website of stuur een mailtje naar info@transver.net.
  Ook wanneer u nadenkt over een andere opzet van uw huidige website, of wellicht een nieuwe, SEO gerichte, website wenst, zijn wij u graag van dienst.
  SEO ofwel Search Engine Optimization, in goed Nederlands zoekmachineoptimalisatie, staat voor het geheel aan technieken dat tesamen zorg kan dragen voor een goede klassering van uw website op de diverse zoekmachines, waardoor uw site gemakkelijker wordt gevonden door (nieuwe) gebruikers.

 • Voorafgaand aan iedere potentiële opdracht stellen wij een vrijblijvende offerte op, resulterend in een vaste prijs voor het totaal aan te verrichten werkzaamheden.

 •  
   
 • Technische informatie:

  Naast HTML en CSS werken wij met de scripting-talen PHP en Javascript plus de database MySql.
  Kleine(re) sites worden ontwikkeld in HTML5 en CSS3, eventueel uitgebreid met Javascript functionaliteit.
  Grote(re), dynamische sites worden ontwikkeld in serverside PHP, eventueel aangevuld met clientside Javascript.
  Voor mobiele sites wordt de jQuery mobile Javascript functionaliteit gebruikt.

 • Serverside houdt in dat de eigenlijke uitvoering plaats vindt op de server en het resultaat van die bewerkingen in de vorm van Html-pagina´s naar de client, d.i. de computer van de gebruiker wordt gestuurd.
  Anderzijds vinden bij clientside sites alle bewerkingen plaats op de computer van de gebruiker.
  PHP is een serverside scripting-taal, terwijl Javascript een clientside scripting-taal is.


 • Met name bij sites waarbij gegevens worden gecreëerd die moeten worden opgeslagen in een database is het gebruik van serverside talen als PHP sterk aan te bevelen.
  Wij gebruiken PHP in combinatie met de database MySql, beide zijn zogenaamde ´open source ´ producten.
 • Een interessante aanvulling vormt wellicht het gebruik van AJAX-technieken, waarbij AJAX staat voor Asynchronous Javascript And Xml.
  Deze techniek maakt het mogelijk gedeelten van een site dynamisch te verversen en kan bijvoorbeeld worden toegepast voor directe controle van ingetoetste formuliergegevens.

 • Als ontwikkelgereedschap gebruiken wij de verschillende tools uit het Adobe® CS-Suite® pakket, met name Dreamweaver® en Fireworks®.

 •   vorige pagina   sitemap TransVer.net is eigendom van Roelie and Roel Morsink