previous page

Voortgang

Via de TransVer website kunt u als geregistreerde cliënt de voortgang van uw opdracht(-en) volgen.

Daartoe werken wij met de volgende kleurcodes:

Grijs                   geeft aan dat het om een offerteaanvraag gaat.
Rood                   geeft aan dat de opdracht formeel is genoteerd en is opgenomen in de planning.
Oranje                geeft aan dat de opdracht daadwerkelijk in behandeling is.
Licht groen        geeft aan dat deze opdracht in de afsluitende fase is.
Donker groen    opdracht afgehandeld en resultaten opgestuurd naar opdrachtgever.

Voor eenmalige, -losse-, opdrachten is registratie vooraf niet nodig.