naar het TransVer.net startscherm

    ©  2021 TransVer.net              Nederland


 

 

W e b s i t e     o n t w i k k e l i n g

We ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden websites.
Of het nu gaat om een privé site, om een site voor een eenmanszaak (zzp), een klein of een groot bedrijf, wij ontwikkelen en bouwen uw nieuwe site zorgvuldig en exact conform uw wensen.

Breng uw ideeën hierover ter tafel en samen kunnen we vervolgens het geheel ´ vertalen´ naar de website die geheel voldoet aan uw verlangens.

Tijdens en na de bouwfase wordt de nieuwe site uitvoerig getest op de populaire smartphones en tablets en natuurlijk op de gangbare versies van de browsers Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera en Safari.

Na het in produktie nemen van uw nieuwe site geldt een garantieperiode van 6 maanden.

In een latere fase verzorgen wij ook graag het onderhoud aan en eventuele uitbreidingen op uw site(s).

Over de gebruikte middelen & technieken:
Aan de client-kant, d.i. de browser-kant, werken we met HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery Mobile en Ajax.
Aan de server-kant werken we met PHP (een open source scripting taal).

Meer hierover . . . . .

V e r t a a l w e r k

We zijn gespecialiseerd in het vertalen van teksten vanuit het Nederlands naar het Engels en vice versa.

We richten ons daarbij op ICT gerelateerde teksten plus op teksten uit de toeristenbranche.

Voorbeelden daarvan zijn het vertalen van:

gebruikershandleidingen,

technische handleidingen,

brochures,

zakelijke correspondentie,

folders en websites.Een Engelstalige versie van uw huidige website bijvoorbeeld maakt uw site toegankelijker voor een wereldwijd Engelstalig publiek en kan het aantal bezoekers en potentiële klanten aanzienlijk doen toenemen.


vertalingen van het Engels naar het Nederlands Meer hierover . . . . .

D o m e i n r e g i s t r a t i e

Iedere website heeft een unieke naam, de zogenaamde url, hetgeen staat voor Uniform Resource Locator.

Wij verzorgen de aanvraag en registratie van deze unieke naam.

Wij ondersteunen daartoe ondermeer de domeinen: .nl, .be, .eu, .com, .net, .org, .online, .shop and .store.
(een voorbeeld: www.mijneigenwebsite.net.)

Domeinregistratie behelst dus enkel de procedure van het aanvragen, het verkrijgen en vastleggen van een unieke naam voor uw website.


domein registratie & web hosting

Meer hierover . . . . .

W e b     H o s t i n g

Onder web hosting wordt verstaan het ´in de lucht´ brengen en houden van uw website(s)

Wij verzorgen dit graag voor u voor een jaarlijks bedrag van €48,- per website.

We bewaken daarbij het (data-)verkeer richting uw site, controleren de beschikbaarheid van de site, brengen zonodig kleine noodzakelijke ´updates´ aan en trachten de hoogst mogelijke hit-scores (page ranking) te behalen op de grote zoekmachines als Google en Bing.


domein registratie & web hostingMeer hierover . . . . .